Η INNTEC Hotel Management Branch (τμήμα του INNTEC Group) ασχολείται με την διαχείριση καταλυμάτων (ξενοδοχειακές μονάδες, ενοικιαζόμενα κλπ) που λειτουργεί με βασικό γνώμονα την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση του κάθε καταλύματος.

Αναλαμβάνει την διαμόρφωση και την υλοποίηση της συνολικής στρατηγικής των καταλυμάτων που επιθυμούν να αποκτήσουν μια επαγγελματική, ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση, να αυξήσουν την κερδοφορία τους και να ενδυναμώσουν την θέση και το προφίλ τους στον ξενοδοχειακό χάρτη της Ελλάδας.

Ειδικότερα οι βασικές υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι κάτωθι:

• Διαχείριση ξενοδοχείων (Hotel Management)

• Υλοποίηση σχεδιασμού στρατηγικής μάρκετινγκ & πωλήσεων (Hotel Marketing & Sales Management)

• Εμπορική εκμετάλλευση ξενοδοχείων (Property lease)

Η συνεργασία με την εταιρία INNTEC Group αποτελεί το κλειδί για την ομαλή λειτουργία του κάθε καταλύματος, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, με απώτερο στόχο βελτιστοποίηση των οικονομικών δεικτών του καταλύματος, την αναβάθμιση του προφίλ του και την ανάδειξη του στον ευρύτερο τουριστικό χάρτη όπου δραστηριοποιείται.

en_US
Skip to content